Bạn đọc vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng dưới đây nếu bạn đang theo dõi, xem xét bất cứ thông tin nào trên website https://phobia-fear-release.com/ của Phobia Fear Release. Chú ý truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng thì vui lòng hãy dừng kết nối và không truy cập vào website.

Tổng quan

Website https://phobia-fear-release.com/ là trang được Phobia Fear Release sản xuất, lên bố cục. Khi sử dụng website, bạn đồng ý với những điều khoản trong chính sách bảo mật và luật pháp, quy định hiện hành ở Việt Nam. Bạn tuyên bố mình có đủ quyền hợp pháp chấp nhận Điều khoản sử dụng này cũng như thay mặt cho một bên thứ 3 nào đó mà bạn đại diện. Nếu bạn không chấp nhận với các điều khoản sử dụng thì hãy vui lòng ngừng kết nối và không truy cập vào trang web.

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Phobia Fear Release có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi Điều khoản sử dụng này sao cho phù hợp. Do đó, bạn nên vào trang này mỗi khi truy cập vào website https://phobia-fear-release.com/. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website sau khi chúng tôi thay đổi hoặc chỉnh sửa Điều khoản sử dụng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều khoản sử dụng mới mà chúng tôi mới cập nhật.

Tính khả dụng của website

Website của chúng tôi đôi khi tạm thời không truy cập được, bởi Phobia Fear Release tiến hành bảo trì hoặc có thể vì bất cứ lý do nào khác.

Quyền sở hữu

Mọi thông tin chia sẻ, hình ảnh có trên website được bảo vệ bản quyền theo quy định và luật lệ của Việt Nam, cũng như các hiệp ước quốc tế hiện hành.

Bạn không được sử dụng hoặc sao chép nội dung khi chưa được cho phép. Vi phạm Điều khoản sử dụng này có nghĩa bạn đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và Phobia Fear Release có thể khởi kiện để bảo vệ quyền này. Bạn có thể sử dụng thông tin liên quan với mục đích thông tin cá nhân phi thương mại và cần ghi rõ nguồn tham khảo từ Phobia Fear Release khi sử dụng thông tin.

Thông tin cá nhân gửi để bình luận, chia sẻ thông tin

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp những thông tin cá nhân như tên, email, số điện thoại… để thực hiện gửi thắc mắc hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến nội dung bài viết.

Liên kết

Để thuận tiện cho người dùng, website có thể chứa một số liên kết đến các trang web trên internet do bên thứ 3 sở hữu/ duy trì. Các trang liên kết này không thuộc quyền quản lý của Phobia Fear Release. Do đó, Phobia Fear Release sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về nội dung của những trang liên kết này.

Bảo mật thông tin

Đa số, đường truyền mạng đều không hoàn toàn bảo mật được thông tin và độ an toàn. Do đó, bạn cần phải hiểu rằng thông tin mà bạn gửi lên trang web của Phobia Fear Release có thể bị người khác chặn lại hoặc đọc. Nếu bạn dùng chung máy tính với người khác thì nên thoát khỏi trang web của chúng tôi và đóng cửa sổ trình duyệt khi sử dụng xong. Trong bất cứ trường hợp nào, Phobia Fear Release cũng sẽ không chịu trách nhiệm về hành vi trái phép của bên thứ ba liên quan đến âm mưu phá hỏng giao thức bảo mật của website.

Giới hạn tuổi

Website của Phobia Fear Release không giới hạn độ tuổi truy cập vào trang, bất kỳ ai cũng có thể truy cập được để tham khảo các thông tin, kiến thức sức khỏe bổ ích.

Quyền sử dụng thông tin cá nhân gửi

Khi gửi bất cứ thông tin nào lên website đồng nghĩa với việc bạn cho phép Phobia Fear Release sử dụng, công bố công khai, sao chép, chỉnh sửa nội dung theo phương thức không độc quyền và có thể được chuyển nhượng, sử dụng lâu dài, không chịu phí bản quyền và không thể thu hồi được.

Điều khoản chung

Các điều khoản sử dụng này cùng với những điều khoản bổ sung được đăng tải trên website thay thế toàn bộ các thỏa thuận của Phobia Fear Release và bạn liên quan đến việc sử dụng trang web của bạn.